Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Gyermekközpontú Iskoláért Alapítvány

"Gyermekközpontú Iskoláért Alapítvány"
9700 Szombathely, Paragvári utca 2.
Adószám: 19247160-1-18
Bankszámlaszám: 72100237-10120886

A Gyermekközpontú Iskoláért Alapítvány

Alapítványunk célja, hogy az iskolából kikerülő tanulók biztos, továbbépíthető ismeretekkel, megfelelő neveltségi szinttel rendelkezzenek. Szeretnénk több lehetőséget biztosítani a kis létszámú csoportokban való eredményesebb ismeret elsajátítására, a hatékonyság fokozásával. Szeretnénk az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket jobban figyelembe venni. Célunk a tanulók igényeinek, érdeklődésének megfelelő, ahhoz igazodó szakköri keretek bővítése. Célunk a kötetlenebb tevékenységek szélesítésével lehetőséget teremteni egy gyermekközpontú, örömtelibb iskola működéséhez.


Céljainkat elsősorban a következő tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani:

 • énekkari táborok szervezése,
 • fesztiválokon való részvétel,
 • a nyelvi képzés hatékonyságának növelése érdekében nyelvi táborok létesítése, külföldiekkel cserekapcsolatok szervezése,
 • nyári táboroztatás,
 • kiemelkedő teljesítmények jutalmazása,
 • az iskola tárgyi felszereltségének, közösségi tereinek modernizálása

Évről évre támogatjuk az iskola alábbi rendezvényeit:

 • karácsonyi hangverseny,
 • tanévzáró hangverseny,
 • IBAVIT tábor,
 • matematika tábor,
 • „...haza, nemzet és nyelv...” városi kulturális vetélkedő,
 • „Lerne Deutsch mit Spaß und Spiel!” városi német nyelvi vetélkedő,
 • Mikulás nap,
 • fogadás a legtehetségesebb tanulóink részére,
 • egyéb iskolai rendezvények
Céljaink megvalósítására szívesen fogadjuk a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását, illetve egyéb támogatásokat!
"Gyermekközpontú Iskoláért Alapítvány"
9700 Szombathely, Paragvári utca 2.
Adószám: 19247160-1-18
Bankszámlaszám: 72100237-10120886