Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Szombathelyért-díj

  • paragvari.hu
  • 2021. november 14.

„Szombathelyért-díj” adományozható annak a szombathelyi polgárnak, illetve kivételesen indokolt esetben nem szombathelyi személynek, aki Szombathely Megyei Jogú Város társadalmi, gazdasági életében végzett kiemelkedő munkásságával a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert.

A díjat 2020-ban iskolánk volt igazgatója, Kőváriné Fekete Marietta kapta meg.

Pedagóguspályájának meghatározó részét a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskolában töltötte. 1987-től matematika-testnevelés szakos tanár, 1996 és 2000 között igazgatóhelyettes, 2000-től – 2020. évi nyugdíjazásáig – intézményvezetőként irányította az iskolát. Fő céljának a nagy múltú, 1906-ban alapított iskola hagyományainak, értékeinek megtartása mellett új, maradandó értékek megteremtését tartotta. Igazgatása alatt megújult az iskola zenei tagozata. Gyermekkórusaik gyakran szerepelnek városi rendezvényeken, lemezfelvételeken, s minden esztendőben két színvonalas hangversenyt adnak. A tanulók kézműves foglalkozásokon, a Bartók Béla Zeneiskolával kialakított együttműködés keretében pedig hangszeres és szolfézs órákon vehetnek részt az iskolában. Kezdeményezésére a művészeti tárgyakat tanító pedagógusokból létrejött a Kreatív Tanárműhely.

Az iskola német nyelvi tagozatos diákjai évtizedek óta kiemelkedő eredményekkel szerepelnek tanulmányi versenyeken, többen középfokú nyelvvizsgával fejezik be iskolai tanulmányaikat. A 2002/2003. tanévben megteremtette az iskolában az angol nyelvi tagozatos képzést. Kiemelten fontosnak tekintette a tehetséggondozást. Évente 50-70 tanuló képviseli országos tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek döntőiben az iskolát. Fontos feladatának tartotta a lemaradó, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, a diákokkal szaktanárok, tanítók és gyógypedagógusok foglalkoznak az igazgatónő által megálmodott és kialakított fejlesztőteremben.

Irányítása alatt az iskolában szerteágazó és magas színvonalú sporttevékenység alakult ki. Szoros együttműködést alakított ki a városi sportegyesületekkel. Intézményvezetői tevékenységét mindig nagy szakértelemmel végezte. Stratégiai tervező munkája példaértékű. Egész pályafutását áthatotta a gyermekek, szülők és pedagógusok tisztelete. Tanulóik kiválóan megállják helyüket a középfokú tanulmányaik során. Kollégái tisztelték és becsülték munkabírását és emberi adottságait, szakmai tekintélye meghatározó volt a közösség számára.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! Köszönet a sok-sok segítő együttműködésért! Tartalmas, örömteli szép nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk!