Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj I. fokozat

  • paragvari.hu
  • 2022. június 2.

Horváth Andrea 1982-ben szerezte első diplomáját a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-ének-zene szakán. Később, 1994-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán olasz szakos, 1995-ben német szakos tanári diplomákat szerzett.

Pedagógusi pályáját Sopronban, a Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte, majd 1983-tól kezdve a jelenlegi munkahelyén, illetve ennek jogelődjénél dolgozott Szombathelyen, a Paragvári Utcai Általános Iskolában. Emellett a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola szolfézstanára évtizedek óta.

40 éves általános iskolai pedagógusi pályáján sokszínű, az iskolai élet szinte minden területére kiható feladatokat végez. Szakjaiból adódóan az alsó és felső tagozat munkájában is aktívan közreműködik. Pályáját napközis nevelőként kezdte, majd német szakos tanárként a felső tagozatos munkába is bekapcsolódott. Éveken keresztül osztályfőnöki feladatokat is vállalt.

Aktív szereplője volt iskolánkban a korai nyelvoktatás bevezetésének. A társadalmi elvárásokhoz igazodva már az 1. évfolyamtól a tanulók idegen nyelvi oktatását vállalta és lelkiismeretesen végzi feladatát mind a mai napig. Keze alól évről évre több tanítvány kerül ki, aki a felsőbb évfolyamokon a mindennapi nyelvoktatást, az emelt szintű nyelvoktatást választja.

Zenei tagozatunk munkáját ének-zenei képzettségével, illetve művészi képességével is segíti. Szolfézstanárként az alsó tagozatos tanulók zenei képességfejlesztését, illetve hangszeres képzésük segítését, támogatását vállalta magára.

Horváth Andrea 40 évnyi pedagógusi munkája nyomot hagy iskolánkban. Lelkiismeretes, gyermekcentrikus, empatikus személyisége, a művészetek iránti alázata példa- és mintaértékű pedagógusaink előtt. Iskolájához hű és azért mindig tenni akaró munkája végén 2022. júliusában nyugdíjas éveit kezdi.

40 évnyi pedagógusi munkája, hivatásként megélt nevelő tevékenysége elismeréseként illeti meg a Pedagógusmunkáért-díj! Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok örömöt kívánunk!