Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Iskolánkért Emlékplakett 2024

  • paragvari.hu
  • 2024. június 22.

2005-ben, az iskola 100 éves jubileuma tiszteletére „Iskolánkért Emlékplakettet” alapítottunk, melynek első nyolc példányát azok a már nyugdíjas kollégák és igazgatók vehették át a jubileumi ünnepségeken, akik a gyermekekért, az iskoláért kiemelkedően sokat tettek.

Így részesültek e kitüntetésben az alapító Szent Domonkos Rend képviselői, az iskola volt igazgatói, valamint azok a ma már nyugdíjas kollégák, akik az iskola két alapvető különlegességét, a zenei és a nyelvi tagozatot megálmodták, megalapozták és útjára indították.

A 2007-es évtől kezdve minden évben két pedagógus részesül ebben az elismerésben, egy alsó és egy felső tagozatos nevelő.

Azok a kollégák nyerték el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület a legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találta.

Az emlékplakettet a tantestület tagjainak titkos szavazata alapján 2024-ben az alsó tagozaton tanító pedagógusok közül Angyalosyné Krajczár Ildikó tanítónő kapta.

Ildikó néni csendes, ám mégis meghatározó tagja nevelőtestületünknek. Szakmai elkötelezettség, kimagasló tudás, kreativitás, gazdag módszertani tárház jellemzi. Intézményünkben végzett oktató-nevelő munkája során szeretettel, végtelen türelemmel, kedvességgel segíti az óvodás korú gyermekek iskolássá válását, az olvasás, írás és számolás alapjainak elsajátítását. Elfogadó személyiség, de egyben következetesen szigorú a közösség által elfogadott szabályok betartását illetően.

Különös figyelemmel és törődéssel fordul akár a tehetséges, akár a tanulásukban segítségre szoruló gyermekek felé. Tanítványait szívesen és eredményesen készíti fel versenyekre, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el.

Fontosnak tartja a jó osztályközösségek kialakítását, az intézményi kereteken túli ismeretszerzést, ezért a lehetőségeket kihasználva részt vesz iskolán kívüli programokon, kirándulásokon.

Az iskolánkban nagy múltra visszatekintő, általunk szervezett „...haza, nemzet és nyelv...” városi műveltségi vetélkedő aktív szervezője, lebonyolítója.

Kollégái, tanítványai szülei szeretik, tisztelik, szívesen választják gyermekeik elsős tanítójának.

Elismeréséhez gratulálunk, további munkájához jó egészséget kívánunk!Az emlékplakettet idén a felső tagozatban dolgozó pedagógusok közül Földesi János érdemelte ki.

Földesi János 20 éve tagja iskolánk nevelőtestületének. Felső tagozatban a napközis feladatok ellátásán túl matematika tantárgyat tanít.

Fontos feladatának tekinti a felzárkóztatást, az alapképességek megerősítését. A napközis időszak hasznos, tanulásra fókuszáló idején túl azonban fontos számára a közösségformálás, a délutáni időszak hasznos eltöltése.

Népzene iránti szeretete, tisztelete tanítványaira is átragad. Összetartó, életre szóló baráti közösségeket alakít ki zenész tanítványai körében.

Iskolai rendezvényeink állandó segítője, felkészítője, szereplője. Az elmúlt években elképzelhetetlenné váltak szüreti, gyereknapi délutánjaink, táncházaink nélküle, illetve a népzene nélkül. Paragváris védjegyévé vált az „Icike, picike…” dal, melyet nagy örömmel és lelkesedéssel énekel vele együtt az iskola közössége.

Az IBAVIT tábor állandó résztvevője, ahol évről-évre örvendeztették meg Rózsa nénivel a táborozókat a népzene, népdal, néptánc szépségeivel, a népi hangszerek közelségével. A sok csillogó szempár jelzi, hogy bizonyára felejthetetlen emlékeket szereztek ezzel diákoknak, tanároknak egyaránt.

Elismeréséhez gratulálunk, további munkájához jó egészséget kívánunk!